Inkomensbeheer

 

Aanmelding Inkomensbeheer 1
Credit verstrekt u informatie met betrekking tot de dienstverlening middels brief, mail of telefoon.
U kunt zich aanmelden middels brief, mail of telefoon. Ook kunt u aangemeld worden door een familielid, inrichting/instantie van verblijf of door derden.
Na aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging met een uitnodiging voor het intakegesprek toegestuurd.
Intake
Het intakegesprek wordt bij u thuis gehouden of bij de inrichting/instantie waar u verblijft.
Credit inventariseert al uw inkomsten en uitgaven.
Credit inventariseert uw eventuele schulden.
Uitvoering
Credit opent samen met u een beheerrekening aan de hand van de ondergetekende volmacht.
Credit wijzigt het betaal adres voor al uw inkomsten.
Credit verzorgt de 24/7 online kasboek inzage. U krijgt hiervoor persoonlijke toegangscodes waarmee u ten alle tijden kunt inloggen, en ons mee kunt volgen.
Credit bespreekt met u eventuele lastenverlaging.
Credit schrijft eventuele schuldeisers aan voor het treffen van betalingsregelingen of voor uitstel van betaling.
Credit stelt een budgetplan voor u op aan de hand van uw inkomsten en uitgaven.
Credit zal voor zover mogelijk in overleg met u de hoogte en de continuïteit van het leefgeld bepalen.
Indien mogelijk kan Credit ook voor u sparen.
Credit vraagt indien nodig uw uitkering(en) en toeslag(en) aan.
Credit zal indien van toepassing bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke en bijzondere kosten, hieronder vallen onder andere de kosten voor inkomensbeheer.
Credit reserveert maandelijks een bedrag voor voorziene en onvoorziene uitgaven, hierbij kunt u denken aan het eigen risico van uw zorgverzekering of de eindafrekening van uw energieleverancier.
Routine
Credit verwerkt dagelijks de mutaties van uw bij- en afschrijvingen zodat deze up-to-date zijn in uw online kasboek inzage.
Credit verwerkt dagelijks uw extra geld aanvragen.
Credit onderhoud contact met u, instanties en derden via mail/telefoon/post.
U dient zelf uw ingekomen post en rekeningen door te sturen naar het postbus adres van Credit. Credit verwerkt dagelijks uw poststukken.
Afsluiting
Bij beëindiging van het inkomensbeheer dient u Credit hierover schriftelijk te informeren. Hierbij dient u rekening te houden met 1 maand opzegtermijn.
In sommige gevallen kan ook Credit het inkomensbeheer beëindigen, wij zullen u hier dan ook schriftelijk van op de hoogte brengen en 1 maand opzegtermijn in acht nemen.
Credit zal na overdracht de lopende beheerrekening(en) opzeggen.
Credit zal het opgebouwde dossier aan u of uw nieuwe beheerder overdragen.
Credit zal met u een afsluitgesprek inplannen waarbij u een persoonlijke to-do checklist van ons ontvangt.
Credit zal het restsaldo naar u of uw nieuwe beheerder overmaken.
Aanmelding Inkomensbeheer 2
Credit verstrekt u informatie met betrekking tot de dienstverlening middels brief, mail of telefoon.
U kunt zich aanmelden middel brief, mail of telefoon. Ook kunt u aangemeld worden door een familielid, inrichting/ instantie van verbkijf of door derden.
Na aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging met een uitnodiging voor het intakegesprek toegestuurd.
Intake
Het intakegesprek wordt bij u thuis gehouden of bij de inrichting/instantie waar u verblijft.
Credit inventariseert al uw inkomsten en uitgaven.
Credit inventariseert uw eventuele schulden.
Uitvoering
Credit opent samen met u een beheerrekening aan de hand van de ondergetekende volmacht .
Credit wijzigt het correspondentie adres en het betaal adres bij alle instanties waar u mee te maken heeft.
Credit verzorgt de 24/7 online kasboek inzage. U krijgt hiervoor persoonlijke toegangscodes waarmee u ten alle tijden kunt inloggen, en ons mee kunt volgen.
Credit bespreekt met u eventuele lastenverlaging.
Credit schrijft eventuele schuldeisers aan voor het treffen van betalingsregelingen of voor uitstel van betaling.
Credit stelt een budgetplan voor u op aan de hand van uw inkomsten en uitgaven.
Credit zal voor zover mogelijk in overleg met u de hoogte en de continuïteit van het leefgeld bepalen.
Indien mogelijk kan Credit ook voor u sparen.
Credit vraagt indien nodig uw uitkering(en) en toeslag(en) aan.
Credit zal indien van toepassing bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke en bijzondere kosten, hieronder vallen onder andere de kosten voor inkomensbeheer.
Credit reserveert maandelijks een bedrag voor voorziene en onvoorziene uitgaven, hierbij kunt u denken aan het eigen risico van uw zorgverzekering of de eindafrekening van uw energieleverancier.
Credit vraagt indien van toepassing kwijtschelding voor u aan voor de gemeentelijke heffingen en de waterschapsbelastingen.
Credit verzorgt voor u de aangifte inkomstenbelasting box 1 en 3.
Credit dient declaraties in van uw zorgnota's bij uw zorgverzekering.
Indien van toepassing vraagt Credit heffingskortingen voor u aan.
Als er sprake is van schuldenproblematiek zal Credit u begeleiden naar schuldhulpverlenende instanties en uw dossier voorbereiden.
Indien nodig vraagt Credit verzekeringen voor u aan, u kunt hierbij denken aan een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, uitvaartverzekering etc.
Routine
Credit verwerkt dagelijks de mutaties van uw bij- en afschrijvingen zodat deze up-to-date zijn in uw online kasboek inzage.
Credit verwerkt dagelijks uw extra geld aanvragen.
Credit onderhoud contact met u, instanties en derden via mail/telefoon/post.
Credit verwerkt dagelijks uw poststukken.
Afsluiting
Bij beëindiging van het inkomensbeheer dient u Credit hierover schriftelijk te informeren. Hierbij dient u rekening te houden met 1 maand opzegtermijn.
In sommige gevallen kan ook Credit het inkomensbeheer beëindigen, wij zullen u hier dan ook schriftelijk van op de hoogte brengen en 1 maand opzegtermijn in acht nemen.
Credit zal na overdracht de lopende beheerrekening(en) opzeggen.
Credit zal het opgebouwde dossier aan u of uw nieuwe beheerder overdragen.
Credit zal met u een afsluitgesprek inplannen waarbij u een persoonlijke to-do checklist van ons ontvangt.
Credit zal het restsaldo naar u of uw nieuwe beheerder overmaken.